نگارخانه طور

هنرمندان

هنرمندان

نگارخانه طور

  • بسیاری از هنرمندان به اشتباه عوامل روانی نظیر اینکه چقدر احساسات خرج هنر خود کرده‌اند یا چقدر در حین خلق هنر احساس نگرانی و وحشت داشته‌اند را در ارزش‌گذاری کار هنری خود دخیل می‌کنند. در چنین حالتی، قیمت بالا موجب می‌شود تا مشتریان در آینده به کارهای شما علاقه‌ای نداشته باشند. مفهوم ارزش یک مساله‌ در بسیاری از منازعات هنری بوده و اغلب برای محاسبه اندازه زیان گم‌شدن، سرقت یا آسیب یک کار هنری به‌کار گرفته می‌شود. درک اینکه چگونه ارزش یک اثر در بازار هنر تعیین می‌شود در ارزیابی اهمیت یک اثر در معاملات هنری حیاتی است.

     

فرم هنرمندان

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
/ / ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
No Internet Connection