نگارخانه طور

کاتالوگ

کاتالوگ

نگارخانه طور

نگار خانه طور ؛ فضای هنری‌ با مدیریت هنرمندان است که به دغدغه‌های گروه‌های اجتماعی و جامعه‌ی هنری امروز می پردازد.این مجموعه قصد دارد تا با برگزاری نمایشگاه‌ها، پروژه‌های اجرایی، ؛ هنر و خلاقیت را با جامعه درآمیزد.و خود را موظف می داند  هنرمندان با استعداد ایرانی را به جامعۀ هنری ایران و جهان معرفی کند .ما در راهی که انتخاب کرده ایم ارتباط میان هنرمندان و هنر دوستان با هنر اسلامی را  اصل قرار داده به همین جهت، برگزاری نشست های هنری در چشم انداز نگارخانه، نگاشتیم.همچنین به پژوهش و کسب تجربه های عالی و متفاوت از هنر اسلامی و آمیختن آن با هنر معاصر و همسو کردن با اقتصاد امروز ایران و جهان پرداخته ایم.نگارخانه طور با  ارائه ی قالبی هنری و مهم تر از آن تاریخی قصددارد  هنر اسلامی متقدم  و  متآخر را در یک جلوگاه با لابت به نمایش در آورده و هنرمند امروز را با سندی تاریخی همچون فضای حوض خانه  خانه تاریخی مشیرالملک  که بیانگر پیشرفت هنر اسلامی است به جهانیان معرفی کند.آثار هنری همچون کالایی هستند که روز به روز  بر ارزش آنها افزوده می شود و جامعه هنر نیاز دارد تا فرهنگ خرید آنرا میان مردم بگستراند و آنان  را با مفهومی به نام اقتصاد هنر آشنا کند تا اقتصاد د رکنار  علاقه به هنر رشد کرده  و هنرمندان را برای ادامه مسیر خود که نمایش روز افزون صلابت هنر اسلامی است همراهی کند.حال آنچه نگارخانه طور را متمایز می کنداستفاده از تکنولوژی روز دنیا برای ارائه هنر و هنرمند اسلامی است. 

No Internet Connection