نگارخانه طور

مقررات نمایشگاه

مقررات نمایشگاه

نگارخانه طور

این شرایط و ضوابط استفاده از نمایشگاه  و معاملات بلیط های را پوشش می دهد.

 

مقررات نمایشگاه

نگارخانه طور

1- شئونات اسلامی را رعایت فرمایید.

2- پیش از ورود به سالن نگارخانه، تلفن همراه خود را در حالت سکوت قرار داده و در مسیر بازدید از صحبت کردن با تلفن همراه خودداری فرمایید.

3-  از بردن کیف و وسائل غیرضروری خود را به قسمت مربوطه تحویل دهید تا بازدیدی راحت و سبک از نگارخانه داشته باشید.

4-  عکاسی از آثار ممنوع می باشد ولی عکاسی از خانه بدون فلاش ممکن می باشد.

5- با رعایت نظم، سکوت و آرامش  به کودکان خود آداب بازدید از آثار را یادآوری کنید.

6- فاصله ایمنی از ویترین های نمایش آثار و اشیاء باستانی را حفظ کرده و هرگز به آثار دست نزنید.

7- کارشناس راهنمای نگارخانه با کارت شناسایی و پرسنل حفاظت، امنیت مجموعه با پوشش مخصوص، آماده خدمت رسانی هستند پس از افراد ناآگاه و ناآشنا به نگارخانه و قوانین بازدید اطلاعات دریافت نکنید.

8-  در صورت بروز هر گونه مشکل و مشاهده موارد امنیتی سریعا" به واحد حفاظت، امنیت نگارخانه اطلاع رسانی کنید.

9- در حفاظت از میراث گذشتگان و امانت آیندگان همیار حافظان میراث ایران زمین باشید.

10- از تصویر برداری در حالت های نا متعارف خودداری فرمایید.

11-  اطراف یک اثر هنری تجمع نکنید.

12- از خوردن و آشامیدن خودداری نمایید.

در صورت عدم رعایت هر کدام از قوانین فوق نگارخانه از ادامه میزبانی معذور می باشد.

No Internet Connection